Jak podłączyć zbiornik hydroforowy

Jeśli nie jesteś pewien, jak podłączyć zbiornik hydroforowy, przeczytaj nasz przewodnik, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z posiadanego sprzętu. Ten artykuł wyjaśni różne elementy systemu hydroforowego, w tym jak podłączyć pompę wodną i różne zawory, a także podstawy funkcji pompy. Jest też kilka wskazówek, których możesz przestrzegać, takich jak sprawdzanie szkła manometru i przełączanie się na ręczne ładowanie.

Pozyskiwanie wody z dowolnej głębokości

Zestaw hydroforowy składa się ze szczelnego zbiornika wody i zestawu pomp. Pompy te pobierają płyn ze zbiornika i dociskają pęcherz, który następnie uwalnia wodę do układów pod żądanym ciśnieniem. Przełącznik ciśnieniowy pomaga kontrolować przepływ wody i zapobiega krótkim cyklom pracy pomp. Oto kilka wskazówek, dzięki którym Twój zestaw hydroforowy będzie bardziej wydajny. Po pierwsze, sprawdź ciśnienie wody na żądanej głębokości.

Hydrofor jest instrumentem naukowym używanym do uzyskania próbek wody na dowolnej głębokości. Używana pompa musi być samozasysająca i zdolna do obsługi porwanego gazu. Powinna być również zdolna do szybkiego podniesienia ciśnienia w pęcherzu do wysokiego poziomu. Preferowana konstrukcja pompy dla zestawu hydroforowego to pompa bocznokanałowa. Zapewnia ona stały dopływ wody do zbiornika hydroforowego.

Zbiornik hydroforowy powinien spełniać te same surowe kryteria, co zbiornik wodny używany do przechowywania wody pitnej. Powinien mieć otwory konserwacyjne do czyszczenia, a także powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła. Może być konieczne użycie sprężonego powietrza w celu stworzenia poduszki powietrznej wewnątrz zbiornika, ale wymaga to dodatkowego systemu filtrów chroniących dopływ wody. Sprawdź normy ISO, aby poznać wymagania dotyczące zbiornika hydroforowego przed jego zakupem.

Aby rozpocząć proces oczyszczania wody, należy włączyć system hydroforowy. Podłącz generator świeżej wody, który zawiera kontroler ppm i salinometr. Następnie woda jest przepuszczana przez zbiornik hydroforowy za pomocą zaworu spustowego. Po osiągnięciu ustawionego ciśnienia, system przestaje ładować. Uzyskana w ten sposób woda jest czysta i zdrowa.

Funkcja systemu hydroforowego

System hydroforowy to urządzenie, które wykorzystuje sprężone powietrze do wytworzenia pożądanego stężenia wodno-alkoholowego. Ciśnienie powietrza utrzymywane jest poprzez utrzymywanie zbiornika z wodą pod ciśnieniem. Wraz ze spadkiem poziomu wody, spada również ciśnienie powietrza. Jest to kontrolowane przez przełącznik ciśnieniowy, który rozpoczyna pompowanie, gdy ciśnienie powietrza spadnie poniżej 2,5 bara. Następnie pompa gromadzi wodę w zbiorniku do pożądanego poziomu, a po osiągnięciu wymaganego ciśnienia pompa wyłącza się. Woda jest przesyłana przez mineralizator i do różnych jednostek odbiorczych.

System hydroforowy pomaga w stabilizacji dostaw wody do różnych części statku. Pomaga również w utrzymaniu poziomu ciśnienia i przepływu w rurociągach. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla statków i innych jednostek morskich, ponieważ oszczędza energię elektryczną. Systemy hydroforowe są bardzo wszechstronne i mogą być wykorzystywane do wielu różnych zastosowań. Oto niektóre z ich najczęstszych funkcji:

Pompa jest najbardziej krytycznym elementem systemu hydroforowego. Wysokiej jakości pompa musi mieć zdolność do samozasilania się, obsługi porwanego gazu oraz szybkiego i skutecznego zwiększania ciśnienia w pęcherzu. Preferowana konstrukcja pompy hydroforowej to pompa bocznokanałowa. Taka konstrukcja gwarantuje stały dopływ wody. Jedną z zalet pompy bocznokanałowej jest to, że może być samozasysająca i pracować przez długie okresy czasu bez przerwy.

Jeśli twój zbiornik hydroforowy przecieka powietrzem, to może to być spowodowane nieszczelnością w przewodzie doprowadzającym powietrze lub zaworze. Gdy tak się dzieje, poziom wody w zbiorniku hydroforowym jest niższy niż ciśnienie odcięcia pompy. Aby temu zaradzić, należy złamać zawór odpowietrzający lub otworzyć zawór powietrza. Roztwór mydła pomoże również naprawić problem. Alternatywnie możesz pozbawić cały system ciśnienia, otwierając zawór doprowadzający powietrze.

Podłączenia

Jeśli masz instalację ze studnią lub wodociągiem, powinieneś podłączyć hydrofor. Urządzenie to zapobiega sytuacji, w której niskie ciśnienie wody dociera do najwyżej położonego kranu szczebelkowego. Może być jednak przydatne również w instalacjach, które czerpią wodę ze zbiorników bezciśnieniowych, np. z deszczówki. Poniżej przedstawiamy kilka prostych kroków do podłączenia hydroforu. Po podłączeniu zbiornika należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na urządzeniu.

Hydrofor to przyrząd naukowy służący do pobierania próbek wody z dowolnego źródła. Składa się ze zbiornika pod ciśnieniem służącego do przechowywania i transportu próbek wody. Zbiornik wypełniony jest w około 70% wodą i w 30% powietrzem, co pozwala utrzymać ciśnienie w układzie na odpowiednim poziomie. Siłą napędową dla przepływu wody jest siła na nią działająca. Zbiornik jest powszechnie instalowany na dnie statku.

Przed podłączeniem zbiornika należy wiedzieć, jak działa manometr i zawory. Manometr mierzy ciśnienie powietrza w zbiorniku, a zawór nadmiarowy usuwa powietrze, jeśli jest ono zbyt wysokie. Następnie należy dołączyć przewód odpowietrzający. A przełącznik ciśnienia jest ważnym elementem systemu. Przełącznik ciśnieniowy pomaga kontrolować, ile wody wchodzi i wychodzi ze zbiornika. Można go również użyć do sprawdzenia poziomów w zbiorniku i ustawić go na poziomie, na którym jesteś zadowolony.

Gdy już masz Hydrofor, musisz uruchomić pompę i obserwować wziernik, aby upewnić się, że nie ma marnowania wody morskiej. Następnie pompa rozpoczyna proces napełniania zbiornika wodą morską ze zbiornika magazynowego. Boczny wziernik pomoże obserwować zmiany poziomu, a gdy osiągnie on 70 procent, należy otworzyć pomocniczy zawór powietrza serwisowego, aby uzyskać powietrze. W tym samym czasie pompa zostanie przełączona w tryb automatyczny i woda będzie mogła przez nią przepływać.

Pompy

Przy używaniu hydroforu ważne jest podłączenie odpowiedniego zaworu doprowadzającego powietrze i manometru. Ciśnienie gazu musi odpowiadać wartości wyzwalania złącza LCA.2, czyli 0,2 MPa obniżonej o 0,01 do 0,02 MPa. Jeśli ciśnienie gazu jest zbyt wysokie, należy je obniżyć i napełnić zbiornik powietrzem. Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją obsługi, aby to zrobić. Jeśli poziom wody jest zbyt niski, należy otworzyć zawór doprowadzający powietrze i spuścić nadmiar wody.

Przed zainstalowaniem pompy i rurociągów należy ustawić pompę na ciśnienie wody minimum 5 do 5,5 bara. Należy również sprawdzić, czy pompa jest odpowiednio dobrana do wielkości studni wierconej. Następnie można zamocować zbiornik hydroforowy i pompę razem w zamkniętym pomieszczeniu. Temperatura wody powinna wynosić około 20°C. Miejsca połączeń należy dokręcić i sprawdzić, czy nie ma przecieków. Trzeba też ułożyć przewody, zaczynając od pompy i kierując się w stronę dna studni. Przewód ssący powinien być jak najkrótszy.

Ciśnienie wody w zbiorniku wynosi około trzech barów. Musisz upewnić się, że system podnoszenia ciśnienia działa prawidłowo i jest sprawny. Upewnij się, że zbiornik ma poduszkę z pianki lub powietrza pomiędzy trzema czwartymi objętości. Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że połączenie jest szczelne. Aby sprawdzić szczelność, można użyć piany z roztworu mydła. Jest to przydatne narzędzie do sprawdzenia systemu i uzyskania potrzebnych wyników.

Filtry

Zbiornik hydroforowy jest zbiornikiem do przechowywania wody, który zapewnia ciągły dopływ świeżej wody na statek. System może przechowywać i pompować do 2,0 m3 wody i dostarczać ją pod regularnym ciśnieniem. W zależności od pojemności, do każdej operacji można wykorzystać ciśnienie wody do 3 barów. System pozwala na dostosowanie natężenia przepływu wody do wymagań różnych systemów na pokładzie.

System zbiorników hydroforowych zawiera manometr i przełącznik ciśnieniowy. Elementy te mają za zadanie regulować ilość wody i powietrza, która wpływa i wypływa z systemu. Pracują razem, aby kontrolować wahania ciśnienia i zapewnić prawidłowe działanie systemu. Manometr pokazuje poziom wody w zbiorniku, a zawór bezpieczeństwa zapobiega jego wyłączeniu w celu konserwacji. Zawór ładowania ładuje sprężone powietrze, które trafia do zbiornika.

Podłączając pompę do zbiornika hydroforowego, zespół pompowy powinien być zainstalowany jak najbliżej studni. Zbiornik hydroforowy i pompa powinny być umieszczone w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze 20oC. Po zainstalowaniu agregat pompowy należy podłączyć do instalacji poprzez zawór zwrotny z sitem ssącym zamontowanym na głębokości 0,5 m poniżej dynamicznego lustra wody i dna studni.

Drugim etapem procesu jest ładowanie. Korzystając z zasilania sprężonym powietrzem, pompa hydroforowa ładuje zbiornik przepuszczając wodę morską przez komorę zawierającą dwa pakiety płyt tytanowych. Do pracy pompy w tym trybie wymagane jest ciśnienie 6 barów. Jeśli ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej tej granicy, pompa automatycznie przekształca się z powrotem w tryb auto i rozpoczyna proces od nowa. Jeśli nie jest to możliwe, może być konieczne zainstalowanie drugiej pompy w miejsce uszkodzonej.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top